Holstein

NTM (Nordic total merit = Index total Nordic) publicat pentru prima oară în 2008 este cel mai complet index de ameliorare din lume. În acelaşi timp, NTM este unul dintre instrumentele de ameliorare cele mai sigure datorită nivelului extrem de corect şi ridicat de înregistrare a datelor existent în cele trei ţări: Danemarca, Suedia şi Finlanda. NTM include peste 40 de caractere secundare, grupate în 14 caractere principale cu importanţă pentru economia fermei.

 
caracter NTM (pondere) NTM (procent)
producţii (lapte, grăsime, proteină)

0.75

30%

producţie carne

0.06

2%

fertilitate fiice

0.31

12%

fătări datorate tatălui

0.17

7%

fătări datorate tatălui mamei

0.35

14%

sănătate uger

0.11

4%

alte caractere de sănătate

0.08

3%

sănătate ongloane

0.00

0%

conformaţie

0.12

5%

uger

0.25

10%

viteza de muls (cedare a laptelui)

0.08

3%

temperament

0.03

1%

logevitate

0.11

4%

Unicitatea NTM se datorează bazei de date (cattle data base) comună pentru cele 3 ţările nordice (Danemarca, Suedia, Finlanda) care pe lângă datele ”clasice”colectează şi informaţii legate de boli/patologie şi însămânţări artificiale.

holstein-1

Este unanim acceptat faptul că o ameliorare ”agresivă” doar în direcţia creşterii producţiilor şi corectării conformaţiei (în general creşterii taliei) va fi în detrimentul fertilităţii şi a sănătăţii în general. Filozofia nordică legată de ameliorare pune accent mare şi pe trăsăturile considerate în general mai puţin importante sau chiar ignorate, această orientare fiind în momentul de faţă acceptată la nivel internaţional. Utilizând NTM toate caracterele şi trăsăturile importante pot fi îmbunătăţite simultan realizând aşa numitul progres genetic prin care valoarea genetică a animalelor este îmbunătăţită de la un an la altul, generaţiile noi fiind superioare genetic generaţiilor parentale.

Beneficiarii NTM sunt în egală măsura fermierii şi vacile datorită creşterii producţiilor, îmbunătăţirii fertilităţii, sănătăţii şi în final a longevităţii (duratei de utilizare).

Progresul genetic datorită selecţiei genomice se va realiza cu o viteză din ce în ce mai mare. Din acest motiv este important a se lua decizia cea mai corectă în ceea ce priveşte direcţia de ameliorare pentru a se obţine în final vaci sănătoase, longevive şi profitabile!

Dacă doreşti să creşti profitul utilizează NTM pentru a putea identifica genetica cea mai bună. Întreabă întotdeauna care e NTM-ul atunci când cumperi material seminal congelat.

O valoare ridicată a NTM este întotdeauna economică pentru beneficiar. De exemplu, o diferenţă de 10 unităţi NTM între două vaci corespunde unei valori de 100 euro în plus/an pentru vaca cu NTM-ul mai mare. Există o variaţie mare a NTM între vaci şi tauri. Valoare NTM a vacilor şi taurilor este comparată cu media valorii NTM a tuturor vacilor cu vârste între 3 şi 5 ani. Aceasta medie este considerată având valoarea 0. Un taur cu un NTM de + 30 este cu 30 unităţi (sau 3 deviaţii standard) mai bun (superior) decât o vacă activă care face parte din media populaţiei luate în calcul.

Valorile de ameliorare care compun NTM sunt calculate de un institut independent: NAV (Nordic Cattle Genetic Evaluation); www.nordicebv.info.

holstein-2

Media taurilor are o valoare NTM = 0, cei mai buni 2.5% au valori de NTM cuprinse între + 20 şi + 30 (sau între 120 şi 130). În funcţie de valoarea NTM clasificarea taurilor se face în felul următor: > 120 = super; > 110 = foarte bun; 100 = mediu; < 90 = slab; < 80 = foarte slab.

Valoarea a + 10 unităţi pentru caracterele de producţie:

Index laptese ia în calcul cantitatea de lapte + 160 kg lapte
Index grăsimese ia în calcul  cantitatea de grăsime + 8.6 kg grăsime
% grăsimese ia în calcul % de grăsime + 0.13%
Index proteinăse ia în calcul % de proteină + 6.1 kg proteină
% proteinăse ia în calcul % de proteină + 0.08%
Index producţie carnese utilizează informaţii primite de la abatoare. Include producţia de carne şi clasificarea carcaselor + 8 g/zi. O valoare de abatorizare ridicată a tăuraşilor
Calculul indexului de producţie – 0.25 x index lapte + 0.25 x index grăsime + 1 x index proteină

Valoarea a + 10 unităţi pentru caracterele funcţionale:

Fertilitate fiicese calculează utilizând următoarele informaţii: fertilitatea juninciilor şi a multiparelor, numărul de însămânţări, intervalul dintre fătare şi prima însămânţare, întervalul dintre prima însămânţare şi ultima însămânţare, rata de neîntoarcere reducerea cu 8 zile a perioadei dintre fătare şi concepţie şi o reducere cu 0.03 a numărului de însămânţări / gestaţie.
Fătări datorate tatăluise calculează utilizând următoarele informaţii: fătări dificile şi viţei născuţi morţi la prima fătare şi urmatoarele fătări. reducerea fătărilor dificile cu 2% şi cu 1% a viţeilor născuţi morţi.
Fătări datorate tatăului mameiAbilitatea fiicelor taurului de a da naştere la viţei vii la prima fătare. reducerea fătărilor dificile cu 8% şi cu 2% a viţeilor născuţi morţi.
Sănătate ugerse calculează utilizând informaţii (despre afecţiunile glandei mamare) provenite de la medicii veterinari, informaţii obţinute de la COP, celule somatice, reforme datorate mastitelor. sentru a putea creşte siguranţa acestui index sunt utilizate şi informaţii legate de conformaţie (adîncimea ugerului). cu 1.8% mai puţine tratamente în prima lactaţie.cu 2.6% mai puţine tratamente în lactaţia a doua şi a treia.
Alte caractere de sănătatese calculează utilizând informaţii provenite de la medicii veterinari altele decât afecţiunile glandei mamare precum şi cauzele reformelor. afecţiunile sunt divizate în 4 caractere secundare: tulburări de reproducţie, afecţiuni cu localizare la nivelul fundamentului, tulburări metabolice. cu 2.7% mai puţine tratamente pentru afecţiuni reproductive, tulburări metabolice şi afecţiuni ale ongloanelor, articulaţiilor, membrelor în prima şi a doua lactaţie.cu 3.5% mai puţine tratamente pentru aceleaşi afecţiuni în lactaţia a treia.
Sănătatea ongloanelorsunt utilizate informaţiile raportate de către podotehnişti (boli infecţioase, laminite, diferite leziuni cu accent ridicat pe ulcerul podal), în total 10 afecţiuni ale ongloanelor.
Viteza de muls (de cedare a laptelui) 9.5 g grăsime + proteină mai multă / pe minut (date colectate de la roboţii de muls şi din observaţiile fermierilor)
Longevitatedurata de utilizare din prima zi de lactaţie până la maxim 365 zile de lactaţie. informaţiile utilizate provin din primele 5 lactaţii. durata de utilizare creşte cu 36 zile