Testarea taurilor, obţinerea materialului seminal congelat