Ciclul sexual

Fazele ciclului sexual: distingem 4 faze corelate cu modificările succesive care au loc la nivelul ovarelor, căilor genitale și de comportament:

  1. PROESTRUS (proestru): ziua 17-20,
  2. OESTRUS (estru): ziua 0,
  3. METOESTRUS (metestru): ziua 2-4,
  4. DIOESTRUS (diestru): ziua 5-17.